Competency - based Education
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

ประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาขอบข่ายการเรียนรู้​ (ร่าง)​ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)​

ดร.กวินทร์เกียรติ​ นนธ์พละ​ รองเลขาธิการ​ กพฐ.​เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาขอบข่ายการเรียนรู้​ (ร่าง)​ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)​ เมื่อวันที่​ 4-8 พ.ย. 63​ ที่โรงแรมแกรนด์เทาเวอร์อิน​ กรุงเทพมหานคร​ โดยมี ดร​.รัตนา​ แสงบัวเผื่อน​ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา​ สพฐ.​ ดร.​เบญจลักษณ์​ น้ำฟ้า​ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ.​ นางพรพรรณ​ โชิตพฤกษวัน​ รก.ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรฯและ​ ดร​.ชยพร​ กระต่ายทอง​ ผอ.กลุ่มพัฒนาหลักสูตรฯ​ ให้การต้อนรับ​ การประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณา​ ปรับปรุง​ พัฒนาขอบข่ายการเรียนรู้ทั้ง​ 5​ ขอบข่าย​ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

Comments are closed.