Competency - based Education
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

ประชุมปฎิบัติการเกี่ยวกับการปฎิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรภายในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชุมปฎิบัติการเกี่ยวกับการปฎิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ : Competency – based Curriculum) หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรภายในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร สพฐ.4 ชั้น 2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น